Statuten

De statuten van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland zijn hier te downloaden:

Akte van Oprichting VBNL

Statutenwijziging VBNL