Vacatures

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland is op zoek naar een Voorzitter VBNL 

Standplaats Hybride / op afstand        

Opleidingsniveau HBO/WO 

Aantal jaren relevante werkervaring >10 jaren                                                                       

Honorarium EUR 50.000 – 65.000 excl. BTW op basis van 24 -32 uur per week, exclusief onkosten en redelijke reiskosten 

Over VBNL 

De ‘Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland’ (VBNL) streeft sinds 2014 actief naar een succesvolle en professionele bitcoin & cryptosector in Nederland. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de aangesloten Bitcoinbedrijven door het bevorderen van zelfregulering, afstemming met relevante stakeholders, nationale en Europese toezichthouders en het voorkomen en bestrijden van bitcoin & crypto-gerelateerde criminaliteit en fraude. De VBNL hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit van de bij haar aangesloten bedrijven.  

Tevens biedt de VBNL een aanspreekpunt voor overheden en andere instellingen. De VBNL werkt samen met verschillende stakeholders zoals mediakanalen, politici, justitie en politie (waaronder de Nationale Politie, FIU, High Tech Crime Unit), FIOD, toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en andere (branche)verenigingen zoals de Nederlandse Betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken. 

Bij de VBNL zijn nu dertien leden aangesloten en dit aantal zal naar verwachting stijgen.  Alle leden zijn bij DNB geregistreerd als aanbieders van cryptodiensten. De leden vertegenwoordigen qua volume tezamen 80% van de Nederlandse markt.  

Samenvatting & vereisten voor de functie 

De VBNL heeft een stevige ambitie voor de komende jaren. Niet alleen wil de VBNL haar eigen rol verder professionaliseren en verdiepen, maar ook moet proactief het contact met uiteenlopende stakeholders als toezichthouders en wetgevers op nationaal en Europees niveau worden geïntensiveerd. De Voorzitter van de vereniging heeft hier een aanjagende en coördinerende rol in. Daarnaast worden door en voor leden veel projecten geïnitieerd op tal van onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan implementatie van nieuwe wetgeving, maar ook operationeel overleg over trends in financiële criminaliteit en fraude. De Voorzitter houdt hierover het overzicht, treedt waar nodig op als sparringspartner, bewaakt deadlines en kan als woordvoerder optreden richting externe stakeholders. Van de voorzitter wordt verwacht dat deze affiniteit heeft met blockchaintechnologie, bitcoin en andere cryptovaluta. Technische kennis is geen absolute voorwaarde maar wel een pré. Aangezien er door de Voorzitter ook overleg gevoerd wordt met toezichthouders en wetgevers is kennis van – of affiniteit met – relevante wetgeving gewenst. Denk hierbij aan bestaande wetgeving als de Wwft, maar ook aan nieuwe wetgeving als MICAR en de Europese AML Package.

Aandacht gaat uit naar een Voorzitter die met zijn of haar strategisch denkvermogen en bestuurlijke ervaring voor de VBNL een betekenisvolle koers kan neerzetten en uitvoeren, én daarbij de standpunten van de VBNL op overtuigende en heldere wijze naar overlegpartijen en publiek toe kan overbrengen met als doel de kernbelangen van de bitcoin & cryptosector te behartigen. 

De Voorzitter is de vertegenwoordiger van de vereniging richting de stakeholders. Hij/Zij fungeert als woordvoerder en zit vergaderingen voor. De Voorzitter streeft naar onafhankelijkheid binnen de organisatie en blijft boven partijen staan. Samen met de Secretaris en de Penningmeester vormt de Voorzitter het bestuur van VBNL.  

Algemene taken 

De Voorzitter is belast met de volgende taken:  

 • Fungeren als woordvoerder van de vereniging (extern); 
 • Initiatief nemen, coördineren en uitvoeren van (bestuurs)werkzaamheden en het bewaken van de voortgang van verschillende onderwerpen die spelen binnen de VBNL; 
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt leden op 1 lijn, tracht eventuele conflicten op te lossen tussen leden en is daarbij volkomen onafhankelijk; 
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, doelstellingen en aangegane en te sluiten contracten; 
 • Is in staat de visie en missie vast te leggen in een (meerjarig) beleidsplan en deze, in samenwerking met het bestuur, te vertalen naar een activiteitenplan; 
 • Legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging; 
 • Zit maandelijks het reguliere periodieke overleg voor met VBNL leden; 
 • Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging;
 • Volgt juridische en toezichtrechtelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor cryptodienstverleners;
 • Legt contact met mogelijke nieuwe leden die een registratie bij DNB hebben;
 • Verzorgt de PR van de vereniging; 
 • Onderhoudt de communicatiekanalen van de vereniging via webformulier, mail en telefoon welke getoond wordt op de website van de VBNL en interne communicatiekanalen;
 • Heeft nauw collegiaal contact met de onbezoldigde penningmeester en secretaris die in dienst zijn bij de leden; 
 • Woont diverse overleggen met externe partijen bij (DNB/DNB-ZBO/FEC/FIC/Betaalvereniging/Minfin) en geeft terugkoppeling aan leden van de VBNL.

Overig 

 • De vergoeding van de voorzitter betreft per jaar EUR 50.000,00 – 65.000 excl. BTW op basis van 24 – 32 uren per week, exclusief de onkosten waaronder redelijke reiskosten. Hierover worden afspraken gemaakt. 
 • Het gaat hier om een all-inclusive vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. 
 • De selectieprocedure betreft een kennismakingsgesprek met een aanstellingscommissie van de VBNL en een aantal vervolggesprekken met vertegenwoordigers van leden van de VBNL. 

Interesse?

 • Uw sollicitatie (Curriculum Vitae en motivatie) kunt u sturen naar vacature@vbnl.org
 • U kunt solliciteren tot 1 juni.